Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 10

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC10 tích hợp sẵn 10 users và 5 concurrent calls, 3 cổng Gigabit Ethernet, giao diện điều khiển Web GUI SSH, hỗ trợ SIP, IAX2, PRI, T1, E1, J1, R2,

Bán bởi Tổng đài GTC
Báo cáo Lạm dụng
Mã: Sangoma PBXact UC 10 Danh mục: