Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 10

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC10 tích hợp sẵn 10 users và 5 concurrent calls, 3 cổng Gigabit Ethernet, giao diện điều khiển Web GUI SSH, hỗ trợ SIP, IAX2, PRI, T1, E1, J1, R2,

Bán bởi Tổng đài GTC Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 10

Mã: Sangoma PBXact UC 10 Danh mục: