Tổng đài IP Sangoma FreePBX 400

Tổng đài IP Sangoma FreePBX 400 tích hợp sẵn 400 người dùng, 150 cuộc gọi, tích hợp SIP Trunk & PSTN, 4 khe PCI Express, Giao diện người dùng thân thiện
Bán bởi Tổng đài GTC Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Tổng đài IP Sangoma FreePBX 400

Mã: Sangoma FreePBX 400 Danh mục: