Tổng đài IP Sangoma FreePBX 400

Tổng đài IP Sangoma FreePBX 400 tích hợp sẵn 400 người dùng, 150 cuộc gọi, tích hợp SIP Trunk & PSTN, 4 khe PCI Express, Giao diện người dùng thân thiện
Bán bởi Tổng đài GTC
Báo cáo Lạm dụng
Mã: Sangoma FreePBX 400 Danh mục: