Điện thoại VOIP Fanvil X1

Điện thoại VoIP Fanvil X1 gồm 2 SIP-line, chức năng hội nghị 3 bên, màn hình Lattice backlight dễ đọc, nghe gọi, giữ, chờ, chuyển máy, họp hội nghi 3 chiều, hỗ trợ 500 danh bạ
Bán bởi Tổng đài GTC Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Điện thoại VOIP Fanvil X1

Mã: Fanvil X1 Danh mục: