Điện thoại VOIP Digium D70

Điện thoại IP Digium D70  màn hình LCD màu 4,5 inch, 320 x 160 pixel, hỗ trợ HDVoice, PoE Điện thoại, 6-Lines SIP with HD Voice, 10 nút quay kỹ thuật số nhanh
Bán bởi Tổng đài GTC Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Điện thoại VOIP Digium D70

Danh mục: