Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2

Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2 hổ trợ các phím tính năng như XML, cuộc gọi chờ(Call park), rướt cuộc gọi(call pickup), chuyển tiếp cuộc gọi(call foward), chuyển cuộc gọi(call transfer). Ngoài ra còn có thể gọi hội nghi 3 chiều(3-way conference), cung cấp các tính năng cần thiết cũng như các tiện ích hiện đại cho môi trường doanh nghiệp

Bán bởi Đăng ký tổng đài điện thoại - Tổng đài Cloud PBX Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2

Danh mục: